Calendari d’Assemblees Fecoll 2024

Seran el 19 de març, 16 d'abril i 7 de maig al saló d'actes de Mercolleida

La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) convoca tres assemblees ordinàries prèvies a la celebració del XLIII Aplec del Caragol de Lleida (24, 25 i 26 de maig) i la XXVI Setmana Cultural (20 al 23 de maig). Les assemblees se celebraran els dimarts 19 de març, 16 d'abril i 7 de maig al saló d'actes de Mercolleida. Hi haurà una convocatòria única a les 20 hores.

Recordem:

19 de març
Ordre de dia:

- Lectura de l’Acta anterior i llur aprovació, si s’escau
- Informe de Secretaria
- Informe de Tresoreria (Aprovació comptes 2023)
- Novetats central de compres i patrocinis
- Nova Ampliació Espai Colles i assignació de parcel·les
- Quotes 2024
- Torn obert de paraula

16 d'abril
Ordre de dia:

- Lectura de l’Acta anterior i llur aprovació, si s’escau
- Presentació Cartell del XLIII Aplec del Caragol de Lleida
- Programa previ XLIII Aplec del Caragol de Lleida i XXVI Setmana Cultural
- Inscripció de Colles (Pagament quota)
- Novetats central de compres
- Torn obert de paraula.

07 de maig
Ordre de dia:

- Lectura de l’Acta anterior i llur aprovació, si s’escau
- Lliurament documentació XLIII Aplec del Caragol de Lleida
- Comentaris i darreres indicacions
- Canvi en l’articulat del Reglament Intern de la FECOLL. Art. 91
- Torn obert de paraula.

115.- Convocatòria Assemblees 2024.pdf

116.- Convocatòria Assemblea maig 2024.pdf
04/03/2024