GRAELLA, LA

L'any 1980 és va crear aquesta colla, una de les fundadores de l'Aplec, amb el nom original de "Mapfre" però, a causa de la prohibició de posar noms comercials a les colles, va passar a dir-se "La Graella". Estava formada per Manel Peralta i família, el qual va participar en la recuperació de cançons populars oblidades, Palau, Doménech, Rubio i Calleja. En l'actualitat és una de les colles més nombroses de la festa i una de les més participatives en les diverses competicions disputades a l'Aplec. A més, a partir de l'any 1986, distingeix a les persones que han afavorit l'Aplec del Caragol amb la concessió del títol de Graeller Major.

Any de fundació: 1980